Sutonhenji to basu shujitsu tsua

Kono ichi-nichi tsua ga fukuma rete imasu:     Roma yokujo no* tsua ya ponpu no heya     Basutabu ni* kanko     * Sutonhenji     * Nyujo-ryo wa yuryo     * Wotsujite gaido Kakaku: Pondo 65 1-nin-atari Pondo 55 kodomo no tame no 16-sai-miman Shuppatsu: Getsuyobi, mokuyobi, nichiyobi 8-ji Modori-chi: Anata no yoru no odekake no tame no jikan wa yaku gogo 6-jihan de, rondon to shuryo e no tsua o kaeshimasu. Kosu: Wareware wa, nishi rondon no basu no bakkin gurujia no machi o homon suru no tabi. Watashi-tachi no tsua wa, yumeina roma yokujo& panpurumufasshonaburuna shakai o toru tame ni shiyo suru no homon ga fukuma rete" jibun no byoki no chiryo". Aru toki wa, shoppingu, buraujingu, kono mottomo gurujia no machi toshite mo basuabi o mite yumeina arukimawatte iru. Aru toki wa chushoku no tame ni wareware no mae ni sai jon'nasshu no roiyarukuresento nado basutabu no watashi-tachi no kochi no tsua ni sanka sa remasu. Watashi-tachi wa, basu de sutonhenji o tsuzukeru - asoko 4000-nen no rekishi, korera no dai kibona monorishikku-seki wa, kono kodai no shukyo-tekina saito ni motarasa retakaradesu. Wareware wa, fun'iki to fushigi de no keisei riyu de kokyu suru koto ga dekimasu. Shuppatsu-chi: Shuppatsu raunji, roiyarunashonaruhoteru, beddofodo Way, rondon, WC 1 H 0 JX