Miwaku kottsuu~oruzu ichi-nichi tsua

Kono ichi-nichi tsua ga fukuma rete imasu:     * Puroburubajjigaido     Kottsuu~oruzu de* shujitsu     * Hanputonkotoparesusutetoapatomentsu     * Afutanunti     * Burenamugadenzu Kakaku: Pondo 60 1-nin-atari Pondo 50 kodomo no tame no 16-sai-miman Shuppatsu: Kayobi, mokuyobi, doyobi gozen 8-jide Modori-chi: Kotsu jokyo wa yaku 6. 45 Pm no taisho de, rondon to shuryo e no tsua o kaeshimasu. Kosu: Kottsuu~oruzu wa - inaka to maroyakana hachimitsunode, zentai no hi ga mokete iru utsukushii kottsuu~oruzu no ishizukuri no tatemono o chakushoku shita. Saisho no fodokottsuu~oruzu no fukai muradesu. Wareware wa, sono omomuki no aru furui kyokai o mi tari utsukushii mura no sansaku jikan ga aru. Wareware wa teinton o homon shi, kono utsukushii mura o teien o kansho suru toho fodo o nokoshite shimasu. Wareware wa, ikutsu ka no kottsuu~oruzu no mottomo miryoku-tekina mura o kaishite baton no mizu ni tochaku suru mae ni kudo shimasu. Aru toki wa,-sui no sutorimu o mein doro-zoi ni ramingute iru no baton o saguru kotodearu. Watashi-tachi no fuko meibina doraibu ga burodou~ei ni watashi-tachi ga, sono odori ni sotte aruku no koto, sono oku no mise de no etsuran ni narimasu. Burodou~ei wareware wa ikutsu ka no subarashii den'en wotsujite, hikitsuzuki burenamu kyuden, shusshin-chi u~insutonchachiru kyo no watashi-tachi wa teien o sansho shite gogo no ocha no teishi nokoshi shimasu. Memo: Kono tsua wa, evu~an'evu~anzu, sono joken ga tekiyo-sa niyotte jikko sa reru Shuppatsu-chi: Shuppatsu raunji, roiyarunashonaruhoteru, beddofodo Way, rondon, WC 1 H 0 JX