Nippon tsua

Anata wa saiko ni ataisuru: Wareware wa, homon ni wa itaria, joki teikyo shimasu. Dairi-ten Viaggri Prenonate anata no hoteru, matawa kanko konbenshonbyuro kankodesu. Wareware wa, kurejittokado internazitonali o ukeiremasu.